FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2018


20.4.2018 sme sa AQX.SK zúčastnili Celoslovenského súťažného festivalu v tanečných choreografiách pre žiakov základných umeleckých škôl v Bojniciach. Usporiadatelia festivalu boli: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice, Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice, KC Bojnice. Súťaž sa konala pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma.

Účasť žiakov ZUŠ na podobných súťažiach je založená na systematickej práci tanečných pedagógov s talentovanými žiakmi, podporuje ich súťaživosť, osobnú zodpovednosť, vzťah ku kolektívu,
napomáha rozvíjať talent. Oboznamuje  žiakov so  špecifikami interpretácie rôznorodých tanečných štýlov. Výsledky súťažiacich sú odmena práce pedagógov a žiakov, ktorá priamo súvisí
s výchovno-vzdelávacím procesom v ZUŠ a prispieva k jeho obohateniu. Zároveň je to aj spätná väzba, ktorá využíva poznatky získané nielen na súťaži, ale aj v celej jej príprave. A takéto poznatky a skúsenosti sú nenahraditeľné pri ďalšej tvorivej práci pedagógov a ich zverencov. Cieľom súťaží je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty z radov žiakov ZUŠ, propagovať moderný tanec v ZUŠ a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času detí.

Súťažiaci tancujú, ako je na podujatiach tohoto typu zvykom, na prinesenú nahrávku. Podmienky súťaže určuje organizátor. V prípade prehliadky Festival moderného tanca v Bojniciach 2018
to boli: napr. Každá organizácia mohla prihlásiť do tanečnej súťaže max. 4. tanečné choreografie. Samozrejme v jednej  súťažnej kategórii nemohla štartovať tá istá tanečná skupina,  ani
sólista 2x. Maximálny počet súťažiacich z jednej školy bol 50 žiakov. Tanečné skupiny sa zaraďovali do štyroch vekových kategórií podľa vekového priemeru. K bezproblémovému zvládnutiu súťaže
prispelo aj, že súťažiaci si mohli s časovým predstihom stiahnuť z webovej stránky školy potrebné propozície. Súťažné prehliadky tohoto typu predpokladajú veľkú disciplínu, pretože zvládnuť
veľké množstvo súťažiacich v priebehu jedného dňa (8:00 - 19:30) si vyžaduje kvalitnú organizáciu podujatia, ktorá v tomto prípade bola na špičkovej úrovni. Odbornú porotu tvorili profesionálni taneční pedagógovia a umelci.

Mgr.art. Michaela Motlochová ArtD hlavná porotkyňa - Cirkevné konzervatórium  v Bratislave
Mgr.art. Zuzana Reháková - ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave
Mgr. Lenka Gergelyová - Certifikovaná  inštruktorka PortDeBras, kondičná trénerka a lektorka aerobiku
Lenka Ivanová - SZUŠ Ars Akademy Veľké Bielice a Martin
Katarína Lacková- SZUŠ D. Michaelliho v Martine

Súťažilo sa v piatich kategóriách:
A.SÓLO /ľubovoľný tanečný štýl minutáž max. do 3minút /    
B. MALÉ CHOREOGRAFIE  /ľubovoľný tanečný štýl/ -  3 -  6.tanečníkov - minutáž max. do 3 minút
C. SHOW DANCE  /7 – 24 tanečníkov/ -  minutáž max. do 5 minút
D. SCÉNICKY TANEC /7– 24 tanečníkov/  -  minutáž max. do 5 minút
F. OPEN CHOREOGRAFIE /7 –24 tanečníkov/ - minutáž max. do 5 minút

E-shop www.aqx.sk ponúka tanečné oblečenie, tanečnú obuv a doplnky pre všetky druhy tanca, snažili sme sa priniesť ukázať súťažiacim, rodičom a pedagógom čo najširšiu ponuku
nášho sortimentu. Súťažiaci si mohli vyskúšať a následne objednať tanečné dresy, sukne, šaty na spoločenský tanec. Ale aj cvičky, piškóty, sneakers, baletné špičky, spoločenské topánky
pre dámy aj pánov (ballroom), jazzovky, stepky..... Všetky modely sú od renomovaných výrobcov svetových i domácich značiek ako SANSHA, SoDanca, PortDance, SOTES... určené pre
začínajúcich tanečníkov i profesionálov.

Čo dodať na záver? Všetkým súťažiacim i pedagógom gratulujeme k úspechu a prajeme veľa ďalších nápadov a tvorivých síl. Vidíme sa na Festival moderného tanca Bojnice 2019.

Váš www.aqx.sk

 


SotesSanshaPortdanceSo Danca